Masaalah server

Masaalah: Server keluar error "give root password".

1) masukkan password untuk root mengikut daerah masing-masing

2) bila keluar arahan 'repair file system', taipkan seperti berikut 'e2fsck /dev/hda1'kemudian 'enter'.

3) tunggu sehingga arahan 'repair fail system' keluar.

4) sekiranya bahagian directory itu(dlm kes ini hda1) mempunyai masaalah,server akan melakukan 'fail system check' secara automatik..dimana server akan memeriksa fail serta blocksebanyak 5 kali...sekiranya server keluar arahan untuk repair atau apa sekalipun..akan keluar satu option iaitu 'Y or "N'..Y untuk Yes, N untuk No..dalam apa jua keadaan hanya type 'Y' sahaja.jgn type N...ini adalah kebenaran dari user untuk membaiki sesuatu directory.

5) setelah selesai kelima-lima peringkat pemeriksaan oleh server dan 'repair fail system' terpapar,masukkan semula arahan yang sama,tetapi tukarkan hda1 kepada hda2.contoh:e2fsck /dev/hda2dan proses tersebut dilakukan sehingga ke hda9..

6) setelah selesai semua directory system di baiki,taipkan arahan berikut:rebootuntuk restart kan server..sila telefon pejabat jika terdapat sebarang masaalah 055064966

0 comments:

Share it, Like it, Twitter it even Email it

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2012 PENDETA HATI